Pajisje Mbrojtese

 • Veshje Mbrojtese

  Pri delu z motornimi �agami in drugimi napravami je pomembno, da se lahko na za��itno opremo zanesete. Pomembno pa je tudi, da je udobna in da kljubuje vsem vremenskim razmeram. Samo �e se uporabnik v obleki prijetno po�uti, bo delal spro��eno in s tem varno. In prav to upo�teva podjetje STIHL v svojem prodajnem programu osebne za��itne opreme. V novi kolekciji najdete opremo za varnej�e delo, poleg tega pa tudi veliko prakti�nih dodatkov, ki pripomorejo k udobnej�emu in u�inkovitej�emu delu.

  Ve� �
 • Kepuce & Cizme

  Kar najbolje za��ititi sluh, o�i in glavo � to je namen razli�nih kombinacij za��ite sluha in obraza ter setov �elad. Za��ita sluha obvaruje va� sluh pred prevelikim hrupom, za��ita obraza ��iti va� obraz pred lete�imi deli (npr. travo), za��ita o�i ��iti va�e o�i.

  Dobavljivi tudi posamezni deli za zamenjavo, tako glu�niki, vizirji, naglavni trakovi, kot tudi higienski vlo�ki za v glu�nike.

  Ve� �