Gershere Gardhi me benzine

Skupine produktov
Emri i Produktit Kapaciteti (cm3) Fuqia hW/hp Pesha (kg) Gjatësia e Tehut (cm)
HS 45 27,2 0,75/1,0 4,7 45/60