FSA 45

Motokosë kompakte me bateri për të lehtësuar punët e shkurtimit të barit dhe pastrimit të shkurreve dhe barërave të këqija në zonat e jashtme të ambientit tuaj. Me bateri të integruar me jone litiumi (36 Wh), me tregues të nivelit të karikimit të baterisë, bosht drejtues dhe dorezë rrumbullake, e cila mund të përshtatet pa përdorur mjete shtesë. Ofron përshtatje të këndit të punës së kokës kositëse, duke përfshirë shkurtimin në kënd vertikal, lehtësi në ndryshimin e mjetit prerës nga thikat PolyCut në fije kositëse, pa ndërruar kokën kositëse dhe kllapë ndarëse. Kohëzgjatja e karikimit të baterise: 145 min/210 min (80%/100%).

Kohëzgjatjet e baterive:

Me PolyCut 2-2: Deri në 20 min.
Me kokë kositëse: Deri në 12 min.

Specifikime Teknike
Vecoritë
Emri i produktit Bateria Kohëzgjatja (min) Pesha (kg) Gjatësia totale (cm)
FSA 45 Lithium-Ion 12-20 2.3 110
WordPress PopUp Plugin