KABËLL LIDHËS PËR BATERITË AR L

Për transmetimin e energjisë gjatë karikimit të baterisë AR L dhe përdorimit të baterisë.

Gjatësia e kabullit: 180 cm.

Specifikime Teknike
Vecoritë