RM 3 RT

Korrëse shumëfunksionale për plehërim të tokës, e lehtë në manovrim, me shkarkim anësor dhe gjerësi prerjeje 48 cm për zona me sipërfaqe më të mëdha. Me strukturë me tre rrota, ku një prej të cilave është drejtuese. Me përshtatje të lartësisë prerëse nga rrota në anën e përparme, dhe nga boshti në anën e pasme. Me dorezë shumë të butë dhe drejtim me një marsh, i cili mundëson punë të rehatshme.

Vecoritë
Specifikime Teknike
size

small, large

WordPress PopUp Plugin