Rripa sigurie RTS

Për përdorim të gjatë. Të përshtatshëm me gjatësinë e trupit, mundësojnë punë komode dhe me kursim force.

Të përshtatshëm për prerës degësh në lartësi: HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86, HTA 135, HTE 60;

Motorët Kombi: me HT-KM ose HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R;

Prerës gardhesh: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71.

Nuk përdoret te: KMA 130 R, HL 94 KC-E dhe HLE 71 K.

Vecoritë
Specifikime Teknike
size

small, large

WordPress PopUp Plugin