RRIPAT MBAJTËS RTS

Për përdorim afatgjatë. E përshtatshme me gjatësinë e trupit, mundëson punë efikase duke kursyer fuqi. E përshtatshme për krasitëse degësh në lartësi: HT 105, HT 135, HTA 66, HTE 60; motorët Kombi me HT-KM, ose HL-KM 145˚: KM 56 RC-E, KM 131 R; prerëset e gardheve në lartësi: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Nuk mund të përdoret me
KMA 130 R, HL 94 KC-E dhe HLE 71 K.

Vecoritë
Specifikime Teknike
size

small, large

WordPress PopUp Plugin