RT 5097 Z

Traktor i fuqishëm korrës, i cili është shumë i rehatshëm gjatë përdorimit. Për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mëdha të barit. Me drejtim STIHL me një pedale të vetme dhe kosh grumbullues
të barit me kapacitet 250 litra.

Vecoritë
Specifikime Teknike
size

small, large