SE 62

Për largimin e pluhurit, ndotjeve dhe lëngjeve në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Opsione fshirjeje në sipërfaqe të thata dhe të lagështa, funksion fryrës duke vendosur tubin fryrës në grykën e shkarkimit, sistem me shumë filtra, pastrim filtri, grykë dyshemeje e ndryshueshme, grykë universale, grykë për plasa.

Vecoritë
Specifikime Teknike
size

small, large

WordPress PopUp Plugin