Shkundës SP 20

WR 6: Krehër universal me 6 gishtërinj.
WR 6-2: Krehër i dyfishtë për pemët e dendura.
WR 9: Krehër me 9 gishtërinj për performancë të lartë dhe shpejtësi në punë.

Vecoritë
Specifikime Teknike
size

small, large

WordPress PopUp Plugin