Sistem mbajtës komfort për BGA 200

Falë sistemit mbajtës komfort, BGA 200 mund të përdoret në mënyrë të ndryshme – duke e
mbajtur në dorë ose duke e lidhur në trup, në varësi të pozicionit tëmbajtjes. Ndërrimi kryhet shpejt
dhe garanton thjeshtësi në punë, veçanërisht kur punohet me kohë të zgjatur. Sistemi mbajtës komfort
fiksohet në rripin e kofshës së baterive të lëvizshme AR.

Vecoritë
Specifikime Teknike
size

small, large

WordPress PopUp Plugin