Bidon benzine

Bidona të disponueshëm në përmasa dhe ngjyra të ndryshme. Aprovuar nga OKB.
Vëllimi: 3 l – transparent.
Vëllimi: 5 l – transparent.
Vëllimi: 5 l – orange.
Vëllimi: 10 l – transparent.
Vëllimi: 20 l – transparent.
AKSESORË: GRYKAT DALËSE (SHIHNI FIGURËN E MËSIPËRME)

Vecoritë
Specifikime Teknike
size

small, large

WordPress PopUp Plugin