Kuti montimi për pajisje thithëse

Për konvertimin e fryrësit elektrik në një grirës elektrik.
Për BG 56 dhe BG 86.
Për konvertimin e fryrësit elektrik në një grirës elektrik.
Për BGE 71 dhe BGE 81.

Vecoritë
Specifikime Teknike
size

small, large

WordPress PopUp Plugin